.: Ömlesztett áru fuvarozás - Fuvarosklub - megbízható fuvarozók :.

A jók a jókkal tudnak a legjobbak lenni


Ömlesztett áru fuvarozás

Az ömlesztett áru fuvarozás nagy óvatosságot és precizitást igénylő feladat. Az ezzel foglalkozó vállalatoknak sok mindenre gondot fordítaniuk, hogy az ömlesztett áru fuvarozás közben ne merüljenek fel olyan problémák, melyek kárt tehetnek az áruban.

Mi az az ömlesztett áru?

Erre a kérdésre a legtöbb embernek van valamilyen válasza, általában az, hogy gabona szállítás. A gabonán kívül azonban más is van, ami beletartozik ebbe a kategóriába.

A legjobb talán, ha azt nézzük meg, mit nevez ömlesztett árunak a hatályos jogszabály. „Az ömlesztett áru: részecskékből, szemcsékből, vagy nagyobb anyagdarabokból, illetve ezek kombinációjából álló anyag, amelyet tömegben, rendezetlenül és csomagolás nélkül raknak fel az azt továbbító tehergépjármű rakfelületére.” (261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet) ennek megfelelően ömlesztett árunak számít pl. az érc, a szén, a kavics vagy akár a homok is.

Az ömlesztett áru fuvarozás feltételei

Az előbb már említett jogszabályban olvashatunk az ömlesztett áru fuvarozás közúti feltételiről is. Ahhoz, hogy magyarországi közúton ömlesztett árut szállítsunk, szükséges a jármű-tömegbizonylat (ennek hiányában egy írásbeli nyilatkozat) megléte, amit a jármű vezetőjének kell átadni.

A jármű-tömegbizonylatnak (vagy a nyilatkozatnak) az alábbi részleteket kell tartalmaznia:

  • a kiállító neve, címe, a kiadási sorszám, a kiadás helye,
  • a felrakott áru megnevezése, tömege (kg),
  • a felrakodás dátuma (év, hó, nap, óra, perc),
  • a jármű – mérlegelés vagy tengelyterhelés-mérés alapján megállapított – tömege (csak a bizonylaton),
  • a jármű rendszáma, a fuvarlevél száma,
  • a felrakodást végző aláírása és – amennyiben van – bélyegzője.

Az ömlesztett áru fuvarozás tekintetében rendkívül fontos, hogy a jármű tömegbizonylaton szereplő adatok a valóságnak megfeleljenek. Ha a közúti ellenőrzés során túlsúlyt állapítanak meg, akkor bírsággal terhelik az irat kiállítóját.

Ömlesztett áru fuvarozás megbízható kézben!

Mint minden szállítási feladatnál, az ömlesztett áru fuvarozás során is nagyon fontos, hogy megbízható kézbe adjuk le az elszállítandó árut. Ha ilyen vállalkozást keres, akkor válasszon a megbízható fuvarosok listájáról. Olvassa el, másoknak milyen tapasztalatai vannak az adott céggel kapcsolatban, és döntsön könnyedén.

**********************************

Kérdése, véleménye van? Keresse ügyfélszolgálatunkat az alábbi elérhetőségeken. 
A megadott számon Nagy Judit fogja tájékoztatni Önt.

E-mail: megbizhatok@gmail.com

Telefon +36 20/42-300-42